Dotyczy postępowania na:
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ( GOSiR ) W
OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA ROK 2024
,
DOTYCZĄCA:
Cz. A SUBSTYTUTÓW NIEZBĘDNYCH DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ W TECHNOLOGII WAPOTEC®SYSTEM
Cz. B ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY ORAZ ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI BASENOWYCH

Znak postępowania: ZP.03.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący
bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f771671e-99a2-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-f771671e-99a2-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2023.03 ID postepowania

Attachments