Technika

Baseny

Baseny Pływalni pracują w trzech niezależnych obiegach:

 1. Basen pływacki o objętości 492 m3 wody z blisko siedmiokrotną wymianą wody w ciągu doby,

 2. Basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią o objętości 195 m3 i 25-krotną wymianą wody w ciągu doby,

 3. Basen whirpool o objętości 5 m3.

Dobowa wymiana wody polega na nieustannym krążeniu wody pomiędzy basenem, a zbiornikiem wyrównawczym, filtrami oraz urządzeniami uzdatniającymi i ogrzewającymi wodę.

Uzdatnianie wody.

 1. Proces uzdatniania wody rozpoczyna się od odprowadzenia wody z poszczególnego basenu przy pomocy przelewu do zbiorników KP znajdujących się pod dnem basenu. Zbiorniki te przyjmują także wodę świeżą, z sieci miejskiej, pokrywającą ubytki eksploatacyjne.

 2. Woda ze zbiorników jest poddawana procesowi koagulacji (grupowanie zanieczyszczeń w celu ich wydzielenia na filtrach właściwych; wspomaga późniejszą filtrację). Koagulacja odbywa się przy użyciu Al2(SO4)3x18H2O dozowanego specjalistyczną pompką dozującą.

 3. Po koagulacji woda trafia do filtrów warstwowych (złoże piaskowo-węglowe), które mają za zadanie usunięcie z wody obiegowej zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesiny, cząstek koloidowych oraz rozpuszczalnych związków chemicznych.

 4. Przefiltrowana woda jest podgrzewana w wymiennikach ciepła oraz poddawana korekcji pH i dezynfekcji podchlorynem sodu. Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywa się automatycznie i jest sterowane przy pomocy sond pH i Cl2.

 5. Uzdatniona woda ponownie trafia za pomocą dysz dennych do basenów.

Higiena wody.

    W trosce o podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz przyjemności kąpieli użytkowników basenu pływalnia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim zdecydowała się pod koniec grudnia 2013 na wdrożenie nowatorskiej optymalizacji dotychczas funkcjonującego standardowego systemu uzdatniania wody basenowej. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze optymalizacji wg WAPOTEC® SYSTEM, istotnym było zapewnienie dostawcy o  niezawodnie higienicznej wodzie basenowej jak również o oszczędności energii, wody i ścieków. Sprawdzona badaniami laboratoryjnymi jakość parametrów wody basenowej po wdrożeniu optymalizacji, odpowiada zaleceniom Normy DIN 19643, co jest szczególnie istotne w zakresie ilości chloru związanego, którego zawartość nie powinna przekraczać 0,2 mg/dcm3. Woda w naszym basenie nie wykazuje charakterystycznego “zapachu chloru”, czyli nie zawiera w nadmiarze chloroamin.

  Gdy chloroaminy są w nadmiarze to :

 • zmieniają one jakość organoleptyczną wody i jej zapach,
 • drażnią błony śluzowe oczu i drogi oddechowe,
 • mogą powodować, szczególnie u dzieci, zmiany skórne i astmę.
  Również dzięki optymalizacji nastąpiła w naszej wodzie basenowej redukcja zawartości THM (chloroformu), który charakteryzuje się tym że jest:

 • cięższy od powietrza, unosi się tuż nad wodą i może być wdychany przez pływaka,
 • zabija komórki i/lub wywołuje zmiany genetyczne,
 • wnikając poprzez skórę może spowodować zmiany rakowe.

    Istotą wprowadzonej optymalizacji uzdatniania wody basenowej jest rozszerzenie dotychczasowej dezynfekcji chlorem o jednoczesny proces oksydacji dwutlenkiem chloru wg WAPOTEC® SYSTEM. Dwutlenek chloru nie wytwarza chloroamin i niszczy prekursory THM!

    Jakość zapachu powietrza na hali basenowej oraz jakość wody w naszym basenie sportowym i rekreacyjnym jest obecnie wyraźnie lepsza, co w przypadku kąpiących się grup dzieci i młodzieży, które dominują wśród osób odwiedzających Pływalnię Miejską w Ożarowie, ma zasadnicze znaczenie. Rozwój fizyczny młodego organizmu przy korzystaniu z przyjemności basenu, nie jest zagrożony nieprzewidzianymi skutkami z tytułu kontaktu z ubocznymi produktami związków reakcji chloru. Występujący obecnie w wodzie basenowej dwutlenek chloru “wyręcza znacząco” funkcję oksydacyjną chloru, zostawiając mu głównie funkcję dezynfekcyjną. Takie rozwiązanie przy uzdatnianiu wody basenowej jest optymalne, o czym świadczą rzeczywiste parametry wody.

    Pływalnia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim postawiła zdecydowany nacisk na jakość wody basenowej i komfort gości basenowych, gdyż łatwo można przewidzieć, że w chwili rosnącej ilości budowanych coraz to nowych obiektów basenowych lub Aqua Parków, decydujące znaczenie o wyborze basenu, gdzie chcielibyśmy popływać, na pewno mieć będzie jakość wody basenowej.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszej pływalni!