Kontakt

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR)

PŁYWALNIA MIEJSKA w Ożarowie Maz.

05-850 Ożarów Mazowiecki,
ul. Szkolna 2a

tel./fax 22 -721 -03 -29

e-mail: plywalnia@ozarow.maz.pl